Asociación


Asociación

DIRECTIVA: A Xunta Directiva acual de Amigos dos Museos de Galicia foi elixida, conforme ós Estatutos, en Asemblea Extraordinaria celebrada en ´Portas Artabras´ o día 18 de maio do 2023, composta polos seguintes socios:

 • Presidente: D. Felipe-Senén López Gómez
 • Vicepresidente: D. Rafael Martínez Romero
 • Secretario: D. Ernesto Pérez Ramil
 • Tesoureiro: D. Arturo Cornella Grau
 • Vocais:
 • D. Xosé Luis Lamas Sanguiñedo
 • Mª. Teresa  Correa Fernández-Carrascosa
 • Gens-Cibrao López Oteyza
 • Luis Pérez Rodriguez
 • Representante da Academia Galega de Belas Artes

SOCIOS
Agrupación aberta a todo tipo de socios, interrelacionando idades, sensibilidades, profesións

PARA ASOCIARSE: Faga clik en FICHA DE INSCRIPCIÓN, descarguea e imprimaa, cubra seus datos persoais e datos de domiciliación bancaria, e remitaa a: Amigos dos Museos de Galicia Rúa Sinagoga, 22 baixo 15001 A Coruña


PUBLICACIÓNS

Amigos dos Museos de Galicia ofrece unha serie de publicacións coa ansia de divulgar aspectos do noso patrimonio, entre elas destacan:

 • ALEXANDRO MALASPINA / C.Martinez Barbeito,M.Palau,D.Manfredi- Coruña 1992 Claves para entender a este mariño da Ilustración (Mulazzo,Italia 1754-1809), egrexo polas súas expedicions científicas alrrededor do mundo. Prisioeiro en San Antón (1796-1802)
 • O CEMITERIO DE SANTO AMARO DA CORUÑA / Xosé María Monterroso Devesa – Coruña 1992 Guia para adentrarse nesta singular necróoli: tumbas de persoalidades, arte,etc.
 • ´CRUNIA´ PUERTO DE PEREGRINACIONES / A.Padín Panizo- Coruña1993 Introducción ás relacións de A Coruña con Compostela e o ´Camiño Inglés´
 • EL GOLFO ARTABRO / J.Naveiro Lópèz- Coruña-1994 Exponse o interés do territorio da Coruña, seu porto, castros e asentamentos na romanización.
 • ANTOLOXÍA POÉTICA DE J.MARIA LUENGO MARTINEZ-Coruña-1995 Sentimento poético do arqueólogo creador do Museo Arqueolóxico de A Coruña.
 • GUIA DAS ANTAS E PEDRAFITAS DE GALICIA / Colectivo ´A Fornela´- Coruña – 1996 Roteiro, xeito de chegar e entender estos monumentos do Megalitismo galego.
 • AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA (Historia, regulamento e datos sobre museos de Galicia)-Coruña – 2008.
 • O PICASSO CORUÑES (1891-1895) / A. Padín Panizo- A Coruña – 2008. Introducción ós anos de estancia da familia Ruiz Picasso e formación de seu fillo Pablo na Coruña.
 • OS TORQUES ÁRTABROS. Arqueoloxía e contextos para o ouro galaico / Lois Ladra – 2020
 • DE CEE A COMPOSTELA: Un achegamento á figura de Domingo de Andrade / Victor Manuel Castiñeira Castro – 2022
 • A OBRA DE CASTELAO NO MUSEO DE PONTEVEDRA / Carlos Valle Pérez – 2022
 • A PUTA MORTE. Benqueridos ausentes / Siro López – 2023