LUNS 26 DE FEBREIRO: ASAMBLEA ANUAL DE SOCIAS/OS DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA


A fin de dar cumprimento ao Regulamento de Amigos dos Museos de Galicia, axuntamos a convocatoria de Asemblea Xeral para o luns 26 de febreiro na que trataremos sobre os logros do presente e das ansias de futuro. É ese un xeito democrático de participar nun colectivo do que formas parte esencial.

Estimado/a Socio/a:

Pola presente informamos que de acordo co Artigo 19º dos Estatutos da nosa entidade e como asociad@ de Amigos dos Museos de Galicia queda convocad@ a:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA

que se desenvolverá o luns, día 26 de febreiro de 2024, ás 19,30 horas en primeira convocatoria e ás 20,00 horas en segunda e última no noso espazo de cultura “Portas Ártabras”, na rúa Sinagoga – 22.

A Asemblea desenvolverase segundo a seguinte Orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.

2. Memoria de Actividades desenvoltas no 2023.

3. Balance de Gastos e Ingresos do ano 2023.                          

4. Actuacións para o 2024. Proposta de novas publicacións.

5. Orzamentos do 2024.    

6. Suxestións e Preguntas

Agardamos a súa presenza e participación nesta xuntanza en “Portas Ártabras”.