LUNS 27 DE FEBREIRO: ASEMBLEA ANUAL DE SOCIOS


Estimada/o Socia/o:
Pola presente informamos de que de acordo co Artigo 19º dos Estatutos da nosa entidade, queda convocada a:


ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA
que se desenvolverá o luns, día 27 de febreiro do ano en curso, ás 19,30 horas en primeira convocatoria e ás 20,00 horas en segunda e última no noso espazo de cultura “Portas Ártabras”, na rúa Sinagoga – 22.
A Asemblea desenvolverase segundo a seguinte Orde do día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
2.- Memoria de Actividades desenvoltas no 2022.
3.- Proposta de novas publicacións.
4.- Balance de Gastos e Ingresos do ano 2022.
5.- Actuacións para o 2023.
6.- Orzamentos do 2023.
7.- Rogos e Preguntas.


A continuación desenvolverase a
ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
A Asemblea desenvolverase segundo a seguinte Orde do día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
2.- Substitución na directiva por pasamento de Francisco Peña Dono.
3.- Rogos e Preguntas.


Agardamos a súa presenza e participación nesta xuntanza en “Portas Ártabras”.