ACTIVIDADES DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA POSPOSTAS ATA NOVA ORDEN


APRAZAMENTO ACTIVIDADES DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA

Por mor da situación creada polo COVI-19, Amigos dos Museos de Galicia lamenta tomar a determinación de aprazar tanto as xeiras previstas como as actividades en Portas Ártabras para os próximos 15 días. Aconsellando seguir a normativa oficial ante esta situación. Polo demáis e para calquera consulta seguimos estando en contacto cos asociad@s no noso correo ou teléfono.

correo@amigosmuseosgalicia.org

*Tfn. 981210101

Pendentes das recomendacións oficiais, poremos nova data para as actividades non realizadas, seguindo co programa anual.