Aviso legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

 1. Todos os contidos do sitio web www.amigosmuseosgalicia.org (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, ou dos proveedores de contidos, habendo sido, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recopilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 2. As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de sitio web www.amigosmuseosgalicia.org son titularidad da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA e están debidamente rexistrados.
 3. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, ou das entidades proveedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular de devandito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidad ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.amigosmuseosgalicia.org.

Manifestacións

 1. A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. No entanto, A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.
 2. O sitio web www.amigosmuseosgalicia.org podería conter inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones ou erratas. A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA non garante, en ningún caso, a veracidad, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.amigosmuseosgalicia.org exonera á ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA de calquera responsabilidade en relación á fiabilidad, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.
 3. O sitio web www.amigosmuseosgalicia.org non utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar aos usuarios, nin coñecer datos relativos ao seu navegación. Limitación de responsabilidade 1. A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web www.amigosmuseosgalicia.org ou á información contida no mesmo. A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso do sitio web www.amigosmuseosgalicia.org.
 4. A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, exclúe toda responsabilidade pola licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web www.amigosmuseosgalicia.org.

Enlaces hipervínculos

 1. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.amigosmuseosgalicia.org, comprométense a non establecer enlaces a sitios web nos que non apareza o logotipo da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.
 2. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.amigosmuseosgalicia.org comprométense, así mesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apología do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe da ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA.
 3. A inclusión de hipervínculos en www.amigosmuseosgalicia.org , non implica necesariamente que A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA., manteña relacións mercantiles ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza o enlace.
 4. A presenza de hipervínculos en www.amigosmuseosgalicia.org ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto de a comerciabilidad, idoneidad, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.