CONVOCATORIA DE SOCIOS ASAMBLEA ANUAL 2020


Estimado/a Socio/a:

Pola presente informamos de que de acordo co Artigo 19º dos Estatutos da nosa entidade, queda convocada a: ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA, que se desenvolverá o xoves día 13 de febreiro do ano en curso ás 18,30 horas en primeira convocatoria e 19,00 horas en segunda e última no noso espazo de cultura “Portas Ártabras”, na rúa Sinagoga – 22.

         A Asemblea desenvolverase segundo a seguinte Orde do día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
2.- Memoria de Actividades desenvoltas no 2019.
3.- Informe de novas adquisicións.
4.- Proposta de novas publicacións.
5.- Balance de Gastos e Ingresos do ano 2019.
6.- Actuacións para o 2020.
7.- Orzamentos do 2020.
8.- Pregos e outros.

Agardamos a súa presencia e participación nesta xuntanza en “Portas Ártabras”