CAMBIO DE DATA DA XEIRA AO VAL DO SILENCIO, MÉDULAS E ASTORGA POR MOR DAS ELECCIÓNS


Sentimos que a xeira ao Val do Silencio, Médulas e Astorga programada para o sábado 25 e domingo 26 de maio, tempo axeitado para unha viaxe como esta, terá que ser posposta pra unha nova data por mor das eleccións, escollendo o tempo de outono, será  pois o sábado 31 de agosto e o domingo 1 de setembro. E por mor de facela con garantias de hoteis e xantaras en lugares axeitados da maragatería e do Bierzo agradecemos que se vaian apuntando  na nosa axencia de viaxes, Ciber Viaxes, Fedrerico Tapia 41, tfn.- 981216600