XOVES 26 DE ABRIL: “SE ME DERAN A ESCOLLER”


Ás 20 horas en Portas Ártabras terá lugar unha charla que versará sobre un aspecto en concreto do proxecto "Fluxos": a relación paisaxística entre a barriada de Os Castros e o centro histórico da Coruña (Cidade Vella, "Pescadería"). Contemplación mutua que se ejemplifica tanto na apertura do Xardín de San Carlos como do Paseo do Parrote e que culmina coa construción do Miradoiro de Vos Castros en 1962.

Máis información: http://www.asxubiasoscastrosagaiteira.wordpress.com