DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ESTAR ASOCIADO Á FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DOS MUSEOS


Xa está a disposición dos asociados a Amigos dos  Museos de Galicia o documento acreditativo de pertencer á FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos) carnet que da facilidades para a entrada a numerosos museos do Estado e do mundo, así como a cursos, congresos, descontos nalguns hoteis, marchandaising de museos, etc…. Non deixes de pasar por Portas Ártabras pra recollelo ou ben solicitalo a través do noso correo electrónico correo@amigosmuseosgalicia.org